BARATUU FAALLAA TA,EE

LEENCAA MOOTII BINEENSAATU GAD DEEBI,EE ADURREEDHAAN QOOCALA.

UTUU KAN CABEE JIRUU INNI FAYYAAN OKKOLA.

DUR SARETUU BOQQOLOOF JECHA QAMALEEDHAAN WOL LOLA

AMMA JARUMATUU TOKKO TA,EE  BOQQOLLO WOJJIIN DALDALA.

RE,ETUU HOOLATTI HOBOBSA.

INTALATUU DAHA HAADHA GORSA.

DUR HANTUUTAAF ADURRETUU MANA KEESSA WOL LOLA.

AMMA JARUMUTUU WOLII GALEE SIREE TOKKO IRRA WOLIIN BULA.

DUR HARREEN BA,AA BAATTEE BAKKA FAGOO GEESSI

AMMA OFII NAMA BAACHIFACHUUF KARAA GUBBAA TEESSI.

OSOO KAN RAFU JIRUU KAN DEEMUU ABJUU HIMA

ALLATTIN DEEMUU DADHABEE KOOLA LAFARRA HARKISA.

UTUU MUKTI DHEERAAN JIRUU GUFUUN QILLEENSII RAASAA.

DUR SANYII FIREE TOKKOOTTU TORBA TA,EE BIQILA.

AMMA TORBATUU TOKKO TA,EE BIQILA.

UTUU WORQEEN JIRUU DHOQQEEN MADAALAA KAASA.

SOBATUU DHUGAA CAALA.

ABBATUU ILMA AJJEEFAMU IJAAN  TAA,EE ILALAAA.

SAREEN WAARDIYYAA TURTE OFII ALAA BULTEE NAMAA QABEENYAA EEGDI.

AMMA OFII ABBAA QABEENYAA TAATEE WAARDIYAA BARBAADII.

GAANGEEN ILMOO DHALTEE SAANI MASEENTEE.

SOBATUU DHUGAA MORMEE KABALEE ITTI DHAADATEE.

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s