galatoomaa

tokkumma

FINFINNEE
Oromoof oromiyaa hundi abba biyyaa
finfinneen kankeenyaa falmaa isheef iyyaa
uuuu….uuuuuu jedhaa jiraa qeerroon guutuu biyyaa
addanyatti iyyaa hundii ilmaan oromiyaa
maaloo qeerroo ka,aa naaf awwaadhaa iyyaa
akka callee cittee facaanee biyya biyyaa
sabaa baldhaa gaafaa afrikaa addunyaarratti beekkamu
gammoojiif galaanaan dhumuudhaaf kan deemuu
dhiignee koo dhaabbatee saba kootiif jedhee
dubbadhuu mee hardhaa yeroon ati dubbattu
du,aaf jiraa keenyaa kan gargar nuuf baaftuu
sagalee olfuudhii calisuun hin taatuu
situu humnaa qabaa qabsoolee hundattuu
jaarraa 100 guutuu gabrummadhaan turre
amma jalaa bahuuf hundii wolii gallee
oromiyaa bilisoomsuuf hunduu wolii gallee

GALATOOMAA
bakka dogogoretti na ofkolchaa
bakka hudhaa fayyadamu qoodduutti fayyadamee
sababa barreessuf naa hin mijoofneef

View original post

Advertisements
Standard

FINFINNEE
Oromoof oromiyaa hundi abba biyyaa
finfinneen kankeenyaa falmaa isheef iyyaa
uuuu….uuuuuu jedhaa jiraa qeerroon guutuu biyyaa
addanyatti iyyaa hundii ilmaan oromiyaa
maaloo qeerroo ka,aa naaf awwaadhaa iyyaa
akka callee cittee facaanee biyya biyyaa
sabaa baldhaa gaafaa afrikaa addunyaarratti beekkamu
gammoojiif galaanaan dhumuudhaaf kan deemuu
dhiignee koo dhaabbatee saba kootiif jedhee
dubbadhuu mee hardhaa yeroon ati dubbattu
du,aaf jiraa keenyaa kan gargar nuuf baaftuu
sagalee olfuudhii calisuun hin taatuu
situu humnaa qabaa qabsoolee hundattuu
jaarraa 100 guutuu gabrummadhaan turre
amma jalaa bahuuf hundii wolii gallee
oromiyaa bilisoomsuuf hunduu wolii gallee

GALATOOMAA
bakka dogogoretti na ofkolchaa
bakka hudhaa fayyadamu qoodduutti fayyadamee
sababa barreessuf naa hin mijoofneef

Standard

yaa waaqaa saba kootiif tokkummaa biyya kootiif bilisummaa naaf kenni lammii koo tokko taane diinaa keenyaan haa falmiinuu ofii keenyaa kutaaf gandaan ,amantaaf bifaan wol qooduu dhiifnee

Standard